Logo
Logo
gebraucht-market.eu
Małe deskowanie systemowe idealne dla budownictwa jednorodzinnego oraz przy szalowaniu małych form.
Sklep modelarski.
Klub modelarski.
Sprzęt budowlany.
Pokrywy szczelin dylatacyjnych, profile dylatacyjne.
Systemy naprawcze oraz wzmocnień wszelkiego rodzaju konstrukcji ceglanych i betonowych.
Regeneracja sprzętu budowlanego.
Deskowania, Rusztowania, Dylatacje, Obudowy wykopów, Systemy wzmacniania murów, kontenery i wiele innych...
Sprzedaż sprzętu, odzieży i akcesorii budowlanych.